Veilig stoken

Gezondheid

Let bij open vuur op kleine kinderen, houdt ze uit de buurt. Hebben ze gezondheidsproblemen (ademhaling, bronchitis, astma), stook dan minder of stook op momenten waarop ze al naar bed zijn.
Let op het materiaal waarmee u stookt. “Allesbranders” bestaan niet; uw kachel of openhaard is geen (brandend) vuilnisvat waar u van alles en nog wat zomaar ingooit.
Een gashaard of –kachel is minder schadelijk voor de gezondheid dan een houtgestookt toestel.
Een gesloten stooktoestel is weer beter dan een openhaard.
Laat uw stooktoestel en schoorsteen installeren door een installateur die lid is van een bonafide vakorganisatie.
Laat de schoorsteen minstens eenmaal per jaar vegen.
Stook alleen geschikte brandstoffen en stook niet bij mistig of windstil weer.
Ventileer uw woning goed tijdens het stoken en zet een raam op een kier.

Aanmaken en doven

Plaats een onbrandbare vloerplaat van plavuizen, metaal of glas voor de ingang van de vuurhaard.
Maak de asla nooit helemaal leeg, laat een laagje as van ca. 3 cm. op de bodem van de vuurplaat liggen.
Gebruik nooit(!) brandbare vloeistoffen om openhaard of kachel aan te maken.
Gebruik aanmaakblokjes of aanmaakhout.
Leg daarna grotere stukken hout op het vuur.

Stapel niet teveel hout, vul regelmatig bij. Zo kan kachel of openhaard op volle capaciteit doorbranden.
Doof het vuur niet uit door de luchttoevoer af te snijden. Daar komen veel schadelijke gassen bij vrij.
Gooi het laatste uur geen nieuwe brandstof bij het vuur en laat een actief vuur niet onbeheerd achter.

Vonkenscherm

Voorkom dat vonken in uw kamer terecht komen en plaats een vonkenscherm voor de vuurhaard.

Vonkenvanger

Heeft uw woning een rieten dak? Dan is een vonkenvanger verplicht.

 

 

Milieu

Tijdens het stoken van hout of andere vaste brandstoffen komen veel stoffen vrij, zowel in huis als daarbuiten. Ze kunnen schadelijk zijn voor het milieu en overlast geven bij omwonenden. Bij het stoken van de juiste brandstof onder optimale omstandigheden, stoten openhaarden en houtkachels vooral kooldioxide, stikstofdioxide, zwaveldioxide en zwevende deeltjes uit.
Bij onvolledige verbranding door bv. onvoldoende toevoer van zuurstof, of door vochtig hout, stoot een haard ook koolmonoxide uit. Als vervuilde brandstoffen worden gestookt, komen daar nog extra stoffen bij, zoals metalen.

Rook

De kleur van de rook uit de schoorsteen zegt iets over het stookgedrag.
Witte rook is als regel een teken van goede verbranding.
Donkergrijze rook geeft het signaal af, dat de verbranding steeds onvollediger is.
Zwarte en dikke vette rook wijst op een hoog roetgehalte.

Hout

De kwaliteit en conditie van het hout dat u stookt is van belang voor een goed verbrandingsproces.

Trek van open haard of houtkachel

Een goede trek hangt met veel aspecten samen zoals de diameter van het rookkanaal en de lengte van de schoorsteen. Ook het materiaal van rookkanaal en schoorsteen speelt een rol en het verloop van de schoorsteen (rechttoe rechtaan of bochtig).