Gevaar

Schoorsteenbrand

Wat te doen bij schoorsteenbrand?
Doof het vuur met zand of soda om rook in de woning te voorkomen.
Gebruik nooit water, dat kan ontploffingen veroorzaken.
Sluit direct de schoorsteenklep.
Sluit de luchttoevoer af, dus sluit de deurtjes van kachel of haard.
Waarschuw de brandweer.
Ventileer de ruimte nadat het vuur is gedoofd, zodat eventuele koolmonoxide verdwijnt.


 

Na de brand

De brandweer zal na afloop waarschijnlijk een stookverbod opleggen totdat het rookkanaal is gecontroleerd en gerepareerd. Raadpleeg hiervoor uw schoorsteenveger die kan controleren of het rookkanaal lekdicht is.


 

Veel schoorsteenbranden

Er zijn ongeveer 2000 kleine en grote schoorsteenbranden per jaar. Onjuiste constructie van de schoorsteen, onjuiste diameter van het rookkanaal ten opzichte van het type openhaard of kachel, verkeerde brandstof en foute stooktechnieken zijn enkele oorzaken van schoorsteenbrand. Dodelijke ongevallen als gevolg van koolmonoxidevergiftiging, meestal het gevolg van verstopping van het rookkanaal, komen helaas nog steeds voor.

De oorzaken voor dergelijke ongelukken kunnen in veel gevallen door een vakbekwaam schoorsteenveger bijtijds worden opgespoord. Dat het er te vaak niet van komt heeft o.a. te maken met ontbreken van wettelijke richtlijnen voor het reinigen van rook- en ventilatiekanalen. Op de website van de Brandweer wordt de aanbeveling wordt gedaan een bedrijf in te schakelen dat aangesloten is bij de ASPB.


 

Koolmonoxide

Ieder jaar maakt koolmonoxide slachtoffers.  Mensen maken melding van hoofdpijn en duizeligheid, worden ter observatie opgenomen en soms is de afloop veel erger. Koolmonoxide is een sluipmoordenaar: kleur- en geurloos. Het gas ontstaat bij onvolledige verbranding. Sommige brandstoffen stoten bij onvolledige verbranding ook andere stoffen uit die wel geur geven en daarmee waarschuwen voor een niet optimaal verbrandingsproces. Bij de brandstoffen bruinkool en gas is dat niet het geval, bij hout, hout- en zaagselparaffinebriketten is dat wel zo. Het is het sein dat de woning beter geventileerd moet worden. Bij twijfel maatregelen nemen: laat het koolmonoxidegehalte in de woning meten. Installeer voor de zekerheid een koolmonoxidedetector.